Σάββατο 5/5/2018 στην Κατάληψη Ελαία (Κέρκυρα)


14:00 | Εκδήλωση – Συζήτηση
για την αυτοοργανωμένη αντιεμπορευματική έκφραση

αυτοπαρουσίαση των ομάδων:
Lotka Volterra Collective αυτοοργανωμένη συναυλιακή ομάδα
Δισκοκοπτείον DiskollectiV μουσική κολλεκτίβα


21:00 | Συναυλία με τους:

Sardanapalm Death 
Ραδιενεργά Κατάλοιπα 
Αντίστροφη Μέτρηση 
Discordance 

Η εκδήλωση γίνεται από την
Lotka Volterra Collective
(http://lotkavolterra-collective.squat.gr/)


Τα Ραδιενεργά Κατάλοιπα δεν αδρανοποιούνται ...