15/3/2014 Συναυλία από τον Αυτοδιαχειριζόμενο Χώρο "Επί τα Πρόσω" στον Έσπερο (Πάτρα)


Συναυλία μαζί με τους: Ζωή Τάχα, Αμόκ, Κύμινο, Φρικαδόροι

Αυτοδιαχειριζόμενος Χώρος "Επί τα Πρόσω": http://epitaprosw.espivblogs.net/