25-26 & 27/5, 3ήμερο εκδηλώσεων για τα 5 Χρόνια Κατάληψη Προκάτ_35 (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Η συναυλία στις 25/5 ήταν μαζί με: Χειμερία Νάρκη, Antimob, Dirty Wombs, Fields of Locust, Αχαΐρευτοι & Chaos Enshrined